Ondernemen is een uitdagende bezigheid maar niet geheel zonder risico. Als u een bedrijf heeft als eenmanszaak of vof is er geen onderscheid tussen privé en zakelijk vermogen. Wat wil zeggen dat bij financiële problemen schuldeisers u en mogelijk uw (huwelijks)partner aansprakelijk kunnen stellen voor alle schulden. Met als finaal gevolg dat ook al uw privébezittingen worden gevorderd. Helaas een veel voorkomende situatie die relatief eenvoudig voorkomen had kunnen worden. Wij leggen u graag uit waarom!

Niet met privévermogen aansprakelijk

De rechtsvorm is bepalend voor de mogelijke aansprakelijkheid. Als u een eenmanszaak, vennootschap onder Firma (VOF), maatschap, man-vrouwfirma of Commanditaire Vennootschap (CV) heeft bent u in principe ook privé aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Een besloten vennootschap (BV) daarentegen is een rechtspersoon waardoor u in beginsel privé niet aansprakelijk bent.

Als u uw eenmanszaak wilt omzetten naar een BV (bijvoorbeeld om niet zelf aansprakelijk te zijn voor alle schulden) dienen alle bezittingen, schulden en contracten overgedragen te worden aan de nieuwe BV.

Samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of trouwen

Als u een relatie hebt kunt u de samenlevingsvorm vastleggen. Dit kan op een drietal manieren: samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap, trouwen in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden. In het Burgerlijk Wetboek staat welke rechten en plichten u onderling dan heeft.

Samenlevingscontract

Dit betreft een schriftelijke overeenkomst die met name betrekking heeft op zaken die voortvloeien uit het samenwonen. Denk hierbij aan het gebruik van een gezamenlijke bankrekening en de verdeling van bezittingen bij eventueel uit elkaar gaan.

Geregistreerd partnerschap en trouwen

Wanneer u als ondernemer in het huwelijksbootje stapt of een geregistreerd partnerschap aangaat zijn alle toekomstige bezittingen (en schulden) van jullie samen. Sinds 2018 is deze zogenaamde algehele gemeenschap van goederen een beperkte gemeenschap van goederen geworden. Dat houdt in dat bezittingen en schulden van vóór het huwelijk privé-eigendom blijven. Ook erfenissen en schenkingen vallen hierbuiten. Wanneer u trouwt met huwelijkse voorwaarden kunt u specifieke uitzonderingen opgeven aangaande de gemeenschap van goederen. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat bepaald vermogen géén gemeenschappelijk bezit wordt of dat uw partner niet privé aansprakelijk is voor eventuele schulden van uw onderneming.

Bij (plots) overlijden kan de onderneming voortbestaan

Niemand is onsterfelijk! Ook al denken we soms van wel. Een onverwoestbare gezondheid is helaas geen garantie om onverwachte situatie te kunnen indekken. Ook hierover kunt u afspraken vastleggen. Niet alleen in uw huwelijkse voorwaarden maar ook in uw testament.

 

Heeft u nog vragen? Jan adviseert u graag.