Wat gebeurt er met mijn bedrijf als ik zelf niet meer capabel ben om de juiste beslissingen te nemen? Hoe kan ik bij ziekte zorgen dat mijn vermogen goed beheerd wordt maar dat het mijn naasten toch aan niets ontbreekt? Dat kan met een levenstestament. Wat houdt dat precies in en wat kunt u er allemaal in vastleggen? We beantwoorden de meest voorkomende vragen over het levenstestament voor u. 

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een volmacht bij leven. Het zorgt ervoor dat u zaken vastgelegd heeft voor wanneer u (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunt handelen.

Wat is het verschil tussen volmacht en levenstestament?

Een algehele notariële volmacht is alleen bedoeld voor het vastleggen van financiële zaken. In een levenstestament kunnen daarnaast ook medische zaken worden vastgelegd, maar ook bijvoorbeeld de zorg voor minderjarige kinderen of huisdieren. Levenstestamenten worden bovendien vastgelegd in het Centraal levenstestamentenregister.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een testament?

Uw levenstestament werkt alléén bij leven; de gevolmachtigde is na uw overlijden niet meer bevoegd om namens u te handelen. Wat er dan gebeurt is in uw testament vastgelegd.

Wat wordt er allemaal vastgelegd in een levenstestament?

In een levenstestament geeft u iemand die u volledig vertrouwt de volmacht om namens u te handelen op financieel gebied, maar bijvoorbeeld ook op medisch vlak (zoals een euthanasieverklaring). U mag ook meerdere gevolmachtigden aanstellen die samen beslissingen moeten maken. In uw levenstestament worden uw voorkeuren en wensen vastgelegd. U kunt dus ook bepaalde zaken uitsluiten, zoals ongewenste schenkingen.

Wie wordt gevolmachtigde?

U kunt kiezen voor één of meerdere gevolmachtigden die namens u mag of mogen handelen. U kunt er ook voor kiezen om uw partner aan te wijzen als gevolmachtigde, maar dat in het geval van diens overlijden de kinderen volmacht krijgen. Wanneer u bang bent dat iemand zijn of haar volmacht misbruikt kunt u deze onder toezicht van iemand anders stellen. In sommige gevallen zal de gevolmachtigde dit zelfs als prettig ervaren – maar in sommige gevallen juist totaal niet. Ben daar dus waakzaam op.

Waarom een levenstestament?

Wanneer u zelf niet meer in staat bent om bepaalde beslissingen te nemen kan het, wanneer u géén levenstestament heeft, lastig zijn voor uw naasten om namens u te handelen, bijvoorbeeld wanneer zij uw huis willen verkopen omdat u daar niet meer kunt wonen. Met een levenstestament bepaalt u zelf wie u mag vertegenwoordigen en houdt u dus de touwtjes in handen. Anders wordt deze door de kantonrechter aangesteld – deze bewindvoerder, curator of mentor is niet noodzakelijkerwijs uw partner!

Wat kan een ondernemer regelen in een levenstestament?

Als ondernemer kunt u het doordraaien van uw bedrijf regelen door in uw levenstestament een ondernemersvolmacht op te nemen (wanneer u in de aandeelhoudersovereenkomst dat nog niet geregeld had). U kunt daarin al uw bevoegdheden opnemen, maar kunt die ook beperken voor een bepaald doel; bijvoorbeeld ontslagen, fusies, overnames en investeringen.

Wanneer maakt u een levenstestament?

We zien dat tegenwoordig steeds meer mensen een levenstestament laten maken. Oude(re) mensen voelen dat ze lichamelijk en/of geestelijk inleveren; jonge(re) mensen vinden het een geruststellend gevoel dat alles goed geregeld is voor wanneer er ineens iets ergs zou gebeuren. Met een levenstestament zorgt u dat u te allen tijde de regie in handen houdt. Dat is wel zo’n prettig gevoel, toch?

Voor vragen over – of het afsluiten van – een levenstestament kunt u altijd contact met ons opnemen.