Alles is mogelijk, maar laat je goed informeren en bespreek het tot in de puntjes

Ondernemers moeten veel regelen, zowel zakelijk als privé: van een bedrijfspand, tot een BV en huwelijkse voorwaarden. Voor Jan Tops is het duidelijk. Zaken moeten geregeld zijn, alleen zo voorkom je later grote problemen. Jan over zijn aanpak.

“Tijdens gesprekken met ondernemers hoor ik dingen waarvan ik denk, dat is goed te voorkomen. Maar dan wel op een andere manier. Het gaat erom wat jij als klant wil. Daar kom ik alleen achter als ik oprechte interesse heb in jou en je verhaal, en daar de tijd voor neem. Veel ondernemers staan bijvoorbeeld niet stil bij de gevolgen van wijzigingen in hun privéomstandigheden voor hun onderneming. Het liefst steken ze de kop in het zand en schuiven ze het op de lange baan.
Ik vind dat zonde, ik wil dat ook dát geregeld wordt. Voor hun bestwil, niet voor mijzelf. Ik zie telkens weer wat er kan gebeuren als je het helemaal niet of niet naar behoren regelt. Alle ondernemers zouden eigenlijk een continuïteitsplan moeten hebben om de gevolgen van een scheiding, een overlijden of wilsonbekwaamheid zo goed mogelijk op te vangen, voor het gezin en voor de onderneming! Wat mij betreft is alles mogelijk, maar je moet het wel goed regelen. Een modelletje volstaat dan niet.”

Jan is de specialist voor ondernemers.
Hij is lid van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON).
Na de studies Notarieel recht in Nijmegen en Fiscaal recht in Tilburg is Jan gaan werken bij verschillende grotere kantoren. Sinds 2012 is hij partner bij Lexperience. Hij vindt het een uitdaging om de wensen van cliënten en de achtergrond van die wensen boven tafel te krijgen. Steeds de belangen van beide partijen voor ogen houden, met alle achtergronden die daarbij een rol spelen. Bij het opstellen van ondernemingsstructuren en continuïteitsoplossingen (zowel zakelijk als privé) is Jan in staat om verbanden tussen verschillende rechtsgebieden te leggen. Maatwerk levert meerwaarde op voor de onderneming en de ondernemer. Dat stopt niet bij de ondernemingsstructuur en de zakelijke afspraken.
weet wat je doet huwelijkse voorwaarden

Weet wat
je doet

De meeste mensen die trouwen sluiten geen huwelijkse voorwaarden af. De vraag is of die mensen daar bewust voor kiezen of dat ze zich niet verdiepen in de gevolgen van een huwelijk.

Lees meer

voorkomen is beter dan genezen huwelijkse voorwaarden

Voorkomen is
beter dan genezen

Vaak weten mensen die al wat langer samenwerken niet meer precies wat ze eigenlijk geregeld hebben, zakelijk en privé.

Lees meer

Fiscale
gevolgen

De regelingen in huwelijkse voorwaarden hebben ook fiscale gevolgen. Dat is een aspect dat vooral bij overlijden van belang is.

Lees meer