Een nieuw jaar, dus zeker ook nieuwe voornemens. Naast afvallen, meer sporten en minder drinken, kunnen nieuwe voornemens natuurlijk ook op zakelijk vlak gemaakt worden. “Een eigen bedrijf starten” of juist de vervolgstap maken door een eenmanszaak (of VOF) om te zetten in een BV.

Als je je eenmanszaak wilt omzetten in een BV (bijvoorbeeld om niet zelf aansprakelijk te zijn voor alle schulden) dien je eigenlijk alle bezittingen, schulden en contracten over te dragen aan die nieuwe BV. Zo’n traject begeleid ik altijd samen met de accountant/boekhouder van de betreffende ondernemer.

Voor het overzetten van een contract, is de medewerking nodig is van de andere contractspartij. Onlangs had iemand een huurovereenkomst gesloten ten behoeve van zijn eenmanszaak. Twee jaar later had hij zijn eenmanszaak omgezet in een BV. De verhuurder had daarna wel de facturen op naam van de BV gesteld, maar de BV ging later failliet. De verhuurder vond dat hij de ondernemer (van de eenmanszaak) alsnog privé kon aanspreken. Hij had als verhuurder immers géén medewerking verleend aan het omzetten van de huurovereenkomst. Ook de rechter vond dat, ook al had de verhuurder de facturen wel op naam van de BV gezet. De ondernemer dacht dat hij veiliger kon ondernemen vanuit de BV, maar wordt op deze wijze toch nog door de verhuurder aan het huurcontract gehouden. Ook bij een traject van de omzetting van je onderneming is haastige spoed, zelden goed.