Voorkomen is beter dan genezen.

Vaak weten mensen die al wat langer samenwerken, niet meer precies wat ze eigenlijk geregeld hebben in bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst of in huwelijkse voorwaarden. Dat is wel begrijpelijk maar niet goed. In de praktijk leven mensen vaak niet naar de regels van hun eigen afspraken. Bij scheiding (aandeelhouders, echtgenoten) of een overlijden kan dat tot erg vervelende en onverwachte situaties leiden. Dat kun je voorkomen door de gemaakte afspraken om de paar jaar opnieuw tegen het licht te houden en de actuele omstandigheden te vergelijken met de bestaande regelingen. Zakelijke veranderingen of veranderingen in de privésfeer of de wet kunnen leiden tot een andere kijk op eerder gemaakte regelingen. Voorkomen is in dat geval beter dan genezen.

voorkomen beter dan genezen lexperience

Weet wat
je doet

De meeste mensen die trouwen sluiten geen huwelijkse voorwaarden af. De vraag is of die mensen daar bewust voor kiezen of dat ze zich niet verdiepen in de gevolgen van een huwelijk.

Lees meer

voorkomen beter dan genezen lexperience

Voorkomen is beter dan genezen

Vaak weten mensen die al wat langer getrouwd zijn niet meer precies wat ze eigenlijk geregeld hebben in hun huwelijkse voorwaarden.

Lees meer

voorkomen beter dan genezen lexperience

Fiscale
gevolgen

De regelingen in huwelijkse voorwaarden hebben ook fiscale gevolgen. Dat is een aspect dat vooral bij overlijden van belang is.

Lees meer