Erfgenamen kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Maar dan moeten ze dat wel goed doen.