Twee nichtjes verwerpen op advies van hun oom de nalatenschap van oma. Hoe is dat afgelopen?