Twee nichtjes verwerpen op advies van hun oom de nalatenschap van oma. Hoe is dat afgelopen?

Het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba moest onlangs beslissen op een vordering van twee zusjes die de nalatenschap van hun oma hadden verworpen. Zij wilden dat de rechter die verwerping zou vernietigen op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden (OGEAA:2019:3). Dat is niet mis. Wat was er aan de hand?

Een oom zorgde sinds het overlijden van hun vader (zijn broer) als een soort vaderfiguur voor zijn toentertijd minderjarige nichtjes. Zo betaalde hij mee in hun studiekosten en verzorging. Hij had ook een zeker overwicht op hen.
In strijd met de waarheid heeft oom zijn nichtjes voorgehouden dat de nalatenschap van zijn moeder (hun oma) slechts uit schulden bestond en dat zij konden worden aangesproken door schuldeisers van de nalatenschap. De nichtjes, die jong en onervaren waren (net meerderjarig), vertrouwden natuurlijk op het woord en in de goede intenties van hun oom. Aldus hebben zij op advies en met hulp van de advocaat van oompje de nalatenschap van hun oma in 2015 verworpen.
Naar aanleiding van een brief in 2017 van de executeur, realiseerden de nichtjes pas dat de verwerping van de nalatenschap van hun oma tot stand was gekomen onder invloed van een wilsgebrek. Ze hadden helemaal niet hoeven te verwerpen en wilden dat ook niet.

Naar het oordeel van de rechter was de verwerping van de nalatenschap door misbruik van omstandigheden tot stand gekomen. De oom had moeten begrijpen dat zijn nichtjes door de gevoelde vertrouwensband en afhankelijkheid op grond waarvan zij volledig vertrouwden op zijn mededelingen en advies, werden bewogen tot de verwerping terwijl hij wist dat ze dat helemaal niet hoefden te doen. Eind goed al goed.

 , ,