Nalatenschap: dat wat de overledene nalaat aan goederen, middelen, maar ook schulden. De afwikkeling van een nalatenschap is afhankelijk van of er een testament is (of niet): wanneer niet vastgelegd is wie wat krijgt, bepaalt de wet dit. Daarom is het verstandig om nalatenschap goed vast te laten leggen door de notaris in een testament.

Notaris en executeur

Er zijn geen vastomlijnde regels als het gaat om nalatenschappen. Het is de taak van een notaris om alles goed vast te leggen in een testament, en de taak van de executeur om de afwikkeling soepel te laten verlopen. Bij één erfgenaam is dat doorgaans niet nodig; die komt bij meerdere erfgenamen om de hoek kijken.

Wat is de waarde van het nalatenschap

Wanneer u een nalatenschap aanvaard hebt gaat u kijken wat die waard is: alle bezittingen min de schulden van de overledene. Breng zowel de bezittingen en middelen van de overledene in kaart, maar ook diens schulden. Daarvoor zult u eventueel navraag moeten doen bij bijvoorbeeld de bank of het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook openstaande facturen, creditcard-afrekeningen en schenkingen op papier behoren tot schulden.

Bij gezamenlijke (spaar)rekeningen wordt er alleen gekeken naar het geld dat daar door de overledene op gestort is.

Nalatenschap = bezittingen – schulden?

Wanneer er sprake is van schulden zullen die eerst afgelost moeten worden. Erfbelasting valt hier ook onder! Dat hoeft overigens niet direct; in de eerste drie maanden na het overlijden hoeft u nog niemand te betalen. U bent dan alleen verplicht eventuele schuldeisers aan te schrijven. Een executeur zal de schulden betalen uit de nalatenschap. Wanneer er geen executeur is zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor aflossing. Dat kan ook met spullen uit de nalatenschap.

Het kan ook dat de overledene een legaat of codicil heeft opgenomen over bijvoorbeeld het verdelen van spullen met emotionele waarde. De erfgenamen zijn verplicht om deze te honoreren.

Verdeling van spullen

Tot slot dienen de overgebleven spullen (goederen en geld) in de nalatenschap verdeeld te worden over de erfgenamen. De overgebleven spullen worden verdeeld volgens de bepalingen in het testament of de wet. Vaak wordt ervoor gekozen om eerst fysieke spullen te verdelen, om daarna met de verdeling van het geld te compenseren voor eventuele waardeverschillen.

Optimaal afwikkelen

Nalatenschappen zijn bijzonder: er zijn maar weinig regels en er is geen uniforme manier van afwikkelen. Toch moet het goed geregeld worden. Onze notaris Eric de Jong staat u graag bij tijdens het optimaal afwikkelen van nalatenschappen.

Contact opnemen? Klik dan hier.

 , , , , ,