Eerder dit jaar berichtten we u over het UBO-register, dat per 1 januari van dit jaar ingevoerd zou worden. Aanvankelijk bestonden er vraagtekens of dit register privacy zou kunnen waarborgen, waardoor deze datum niet gehaald werd. Inmiddels hebben ministers Grapperhaus en Hoekstra bekend gemaakt dat het UBO-register vanaf 27 september openbaar gemaakt wordt. Wat houdt dat voor u in?

Wat is UBO?

UBO is een afkorting die staat voor ‘ultimate beneficial owner’ – de uiteindelijke belanghebbende van een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Dit zijn personen die zeggenschap hebben over een organisatie: personen die meer dan 25% van de aandelen hebben (in een bv of nv), of personen met meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang (in een vof of maatschap). Het invoeren van deze wet gaat gepaard met de Wwft: de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Bepaalde informatie van het UBO-register wordt publiek toegankelijk. Andere gegevens zijn alleen op aanvraag beschikbaar, bijvoorbeeld voor instanties die de Wwft naleven. Overigens zit er nog een wet in de pijplijn die het mogelijk maakt raadplegers van het UBO-register te identificeren.

Wat houdt dit voor u in?

Op 8 juli is er al een deel van de zogenaamde Implementatiewet in werking getreden. Zo zijn rechtspersonen verplicht om informatie over hun UBO’s te verzamelen en bij te houden, en stichtingen moeten uitkeringen van 25% of minder bijhouden.

Deze gegevens registreren in het UBO-register hoeft pas vanaf 27 september. Vanaf dan heeft u daar 18 maanden de tijd voor. Dit geldt alleen voor bestaande rechtspersonen; nieuw op te richten rechtspersonen en personenvennootschappen moeten direct bij hun inschrijving in het KvK-handelsregister de UBO(‘s) kenbaar maken. Het UBO-register wordt namelijk ook door de KvK beheerd.

Meld u tijdig aan

Het niet (tijdig) voldoen aan de UBO-registratieplicht wordt gezien als een economisch delict en kan tot sancties leiden. Ons advies is dus kinderlijk eenvoudig: meld u zo snel mogelijk aan voor het UBO-register. We weten immers allemaal waar uitstel vaak goed voor is! Heeft u vragen over hoe deze registratie precies in z’n werk gaat? Dan kunt u altijd contact opnemen met Lexperience.