Vanaf 1 januari 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of personen met zeggenschap in te schrijven in het UBO-register. Dit register vloeit voort uit Europese regelgeving die erop gericht is witwaspraktijken en andere vormen van financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Wat betekent het UBO-register voor u? 

Wat is UBO?

UBO is de afkorting voor ‘ultimate beneficial owner’ – de uiteindelijke belanghebbende van een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Dit zijn personen die zeggenschap hebben over een organisatie: dat zijn personen die meer dan 25% van de aandelen hebben (in een bv of nv), of personen met meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang (in een vof of maatschap).

Naast bovengenoemde instanties geldt de UBO-registratieplicht ook voor stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties, rederijen, en Europese naamloze vennootschappen (SE), coöperatieve vennootschappen (SCE) en economische samenwerkingsverbanden. De inschrijfplicht geldt niet voor eenmanszaken, publieke rechtspersonen, verenigingen van eigenaren, kerkgenootschappen, beursgenoteerde vennootschappen, en enkele historische rechtspersonen zoals gilden en hofjes.

UBO versus AVG

Een deel van de gegevens van het UBO-register worden openbaar. Via de website van de Kamer van Koophandel zijn deze tegen betaling inzichtelijk. Het gaat dan om naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, en de aard en omvang van het economische belang van de UBO. De gegevens in het register zijn alleen te doorzoeken op naam van de rechtspersoon, niet op naam zelf.

Andere gegevens zoals BSN-nummer, buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), woonadres en identiteitsdocument maken wel onderdeel uit van een UBO-registratie maar zijn niet inzichtelijk voor derden. Het UBO-register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming zoals die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd zijn.

Kritiek op het UBO-register

De aankondiging van het UBO-register is met de nodige scepsis ontvangen. Ondanks dat deze ‘AVG-bestendig’ is hebben veel ondernemers vraagtekens bij hun privacy. Iedereen kan straks namelijk tegen een kleine vergoeding een deel van deze gegevens opvragen. Vooralsnog is er bovendien niets vastgelegd dat de KVK deze gegevens níet mag doorverkopen – en zou een UBO ook niet een melding moeten krijgen wanneer diens gegevens opgevraagd zijn?

Sommige ondernemers pleiten voor een beperking van gegevenstoegang, of voor meer zeggenschap over welke gegevens wel en niet inzichtelijk zijn voor derden. Het huidige wetsvoorstel geeft hier alleen de mogelijkheid toe in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer er een aantoonbare kans is op afpersing of bedreiging.

Eigen verantwoordelijkheid

Vooralsnog is het UBO-register wat het is, en daarmee zullen we het moeten doen. Dat houdt dus ook in dat iedereen die voldoet aan de registratieplicht zelf verantwoordelijk is voor het aanleveren én actueel houden van deze gegevens. Inschrijven kan vanaf 2020 gratis via de site van de KVK. 

 

 , ,