Werk je als kind in de huishouding of in het bedrijf van thuis voor een te klein salaris, dan heb je na het overlijden van de ouder mogelijk toch nog recht op een beloning.

Uitgesteld loon

De wet kent het recht om aan erfgenamen alsnog een billijke vergoeding te vragen voor verrichte arbeid in de huishouding of het beroep of bedrijf van een overleden (groot)ouder: uitgesteld loon dus, of salaire différé.
Het recht om het uitgesteld loon te vragen is beperkt in omvang en in tijd. In beginsel moet je binnen een jaar na het overlijden om het loon vragen. Meer vragen dan de helft van de waarde van de nalatenschap kan ook niet. En het hangt er nog van af voor wie je werkelijk de arbeid hebt verricht.

Het Gerechtshof in Amsterdam (GHAMS:2019:369) moest beslissen over uitgesteld loon dat was gevraagd door een dochter. Haar vader overleed nadat hij tien jaar daarvoor een hersenbloeding had gehad – een triest geval. De dochter heeft werkzaamheden verricht in de BV van haar vader en is daar zelfs bestuurder van geweest. Zij heeft hiervoor geen loon ontvangen.
Is in zo’n situatie de uitgesteld-loonregeling (art. 4:36 lid 1 BW) ook van toepassing? De dochter had weliswaar onbezoldigd gewerkt, maar in het bedrijf waarvan vader alle aandelen hield. Terwijl de wet een aanspraak regelt op uitgesteld loon voor arbeid in de huishouding of in het beroep of bedrijf.

Het hof beantwoordt de vraag negatief, omdat de tekst van de wet daartoe geen aanknopingspunten biedt. Uitgangspunt bij de regeling is dat aan de onbezoldigde arbeid economische waarde wordt gehecht die de omvang van de nalatenschap beïnvloedt.
Arbeid die voor een BV is verricht, beïnvloedt wel het vermogen van die BV maar niet direct van de nalatenschap.
Het hof is dan ook van oordeel dat niet uit de tekst en ook niet uit het systeem van de wet volgt dat uitgesteld loon kan worden gevraagd voor arbeid die is verricht voor een BV of een NV.

De moraal van het verhaal

Werk je zonder passend salaris in het bedrijf van thuis, dan kun je te zijner tijd aan de erfgenamen nog om uitgesteld loon vragen als je niet op een andere manier bent gecompenseerd. Bedenk nu wel even of je werkt of in een eenmanszaak, maatschap of VOF van thuis of in een BV. In het laatste geval kun je misschien beter om passend salaris vragen of ander werk gaan zoeken.

 

 , , , , , , , , ,