Komt een baby levenloos ter wereld? Dan kunt u als ouder voortaan bij de gemeente een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

Aangifte levenloos geboren kind
Het opmaken van de akte van geboorte (levenloos) is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte. Deze wordt opgenomen in het overlijdensregister.

De akte van geboorte (levenloos) is een officiƫle erkenning dat het kind ter wereld is gekomen. En geldt als officieel bewijs.

Achternaam kiezen voor levenloos geboren kind
Ook mogen de ouders als het om een eerstgeborene gaat, de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de moeder zijn. De naamskeuze is niet bindend voor volgende kinderen.

Kind dat kort na de geboorte overlijdt
Van een kind dat kort na de geboorte komt te overlijden, wordt een geboorteakte opgemaakt. Dat geldt ook als het kindje overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan gelijktijdig een akte van overlijden opgemaakt.

 , , , ,