Bij trouwen zijn huwelijkse voorwaarden nog steeds van belang

Als mensen trouwen, dan geldt tegenwoordig niet meer een algehele gemeenschap van goederen. De wet gaat nu uit van een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen de goederen en schulden die voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren of die ontstaan tijdens het huwelijk, zijn nog gemeenschappelijk. Erfenissen, schenkingen en vermogen dat men voor het huwelijk al had, blijven behoren tot het eigen vermogen. Voor schulden geldt ongeveer hetzelfde.
Bij een onverhoopte echtscheiding hoeven die goederen en schulden in beginsel niet te worden gedeeld.

Het begint met een goede boekhouding op het moment dat je elkaar het “ja-woord” geeft. Wie doet dat?
De verkoopopbrengst van eigen goederen moet ook goed worden  geadministreerd. Wie doet dat?
Bij nieuwe aankopen moet worden bijgehouden welk deel van de koopprijs wordt voldaan uit eigen vermogen en welk deel uit gezamenlijk vermogen. Wie doet dat?

Als er geen goede boekhouding is¬†en je kunt niet bewijzen wie alles voldaan heeft, dan zijn de goederen alsnog gezamenlijk. De vraag is of dat de bedoeling is van de echtgenoten. En wat als de ene echtgenoot geldstromen wel kan bewijzen en de ander niet? May de “beste boekhouder” win.

In grote lijnen is het nieuwe systeem zo slecht nog niet. Bedenk wel dat het van belang kan zijn om vooraf alle gevolgen goed in kaart te brengen. Met name voor ondernemers blijft het belangrijk om huwelijkse voorwaarden overeen te komen. Het is niet zo dat de nieuwe wet automatisch huwelijkse voorwaarden inhoudt. Je moet dat nog steeds zelf regelen. Laat je daar vrijblijvend eens over informeren.

 

 

 , , , , , , , , , , ,