Een vader had zijn dochter pinpas en –code gegeven om voor hem financiële zaken te regelen.

Na het overlijden van vader bleek dat de dochter in bijna twee jaar ruim € 40.000,00 had onttrokken aan de bankrekening van vader. Toen eiste de broer de helft van dat bedrag op.
De dochter beweerde echter dat het schenkingen waren, maar dat kon ze niet bewijzen. Normaal gesproken kan worden aangenomen dat vader zijn bankrekening zal hebben gecontroleerd. In dit geval was vader echter slechtziend, vrijwel blind. Hij kon de bankafschriften niet lezen. Aannemelijk is misschien ook nog wel dat vader ermee heeft ingestemd dat de dochter wel eens iets voor zichzelf kocht. Maar dat hij ermee heeft ingestemd dat een bedrag hoger dan zijn AOW werd opgenomen vond de rechter niet aannemelijk. Hij veroordeelde de dochter dan ook om de helft van het gepinde bedrag aan de broer te betalen.

Wilt u nou ook dat financiële zaken door een ander worden geregeld? Denk dan eens aan een volmacht in de vorm van een levenstestament. De specialisten van Lexperience kunnen u duidelijk informeren wat daarbij van belang is en wat u het beste kan regelen.
Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om het huis te verkopen wanneer u daar niet meer woont. Of om schenkingen te doen. Daarmee kan weer worden geprobeerd om de eigen bijdrage bij langdurige zorg te drukken. Of om de heffing van erfbelasting te beperken. Een aantal zaken dat veel mensen zal aanspreken.

Ja maar, de notaris is zo duur?
Een eerste gesprek is best gratis te doen. En mogelijke besparingen vallen snel hoger uit dan de kosten van een goede regeling. Het is namelijk ook van belang dat de gevolmachtigde geen misbruik kan maken van de volmacht. Of dat hij zich verantwoordt tegenover uw erfgenamen. Een goede regeling is zo bezien niet snel te duur.

 , , , , , ,