De kogel is door de kerk – u en uw partner gaan scheiden. Dat is een vervelende en ingrijpende beslissing om te maken. Er komt namelijk nogal wat bij kijken. Hoe moet het met de kinderen, het huis en jullie bezittingen? Wie krijgt de hond? Dit zullen de eerste vragen zijn die u te binnen schieten, maar er is meer. Wist u dat opgebouwd pensioen ook verdeeld moet worden wanneer u gaat scheiden?

Verevening Pensioenrechten

Normaliter hebt u volgens de wet Verevening Pensioenrechten recht op de helft van het ouderdomspensioen van uw ex-partner dat tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is opgebouwd. Indien dat anders is worden of zijn daar in het zogenaamde echtscheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden afspraken over gemaakt. De volgende pensioenen worden verdeeld bij een scheiding:

  • Nabestaandenpensioen
  • Ouderdomspensioen
  • Zelf sparen voor pensioen (met lijfrenteverzekering, koopsompolis of bankspaarrekening)

Pensioenverdeling bij samenlevingsovereenkomst

Wanneer u alleen een samenlevingsovereenkomst hebt is er géén verdeling van pensioen, tenzij u ervoor gekozen hebt om hierover iets vast te leggen. Meestal wordt afgesproken dat de langstlevende aanspraak maakt op het partnerpensioen en nabestaandenpensioen.

AOW na scheiding

Iedereen bouwt in Nederland automatisch AOW op. Het recht op een AOW-uitkering is dan ook van u en hoeft u bij een scheiding dan ook niet te verdelen. Bovendien krijgt u als AOW-gerechtigde een hogere uitkering wanneer u en uw partner uit elkaar gaan.

Breng het pensioenfonds op de hoogte

Om te zorgen dat dit alles vlot verloopt dient u binnen twee jaar na scheiding of het ontbinden van de samenlevingsovereenkomst uw pensioenfonds op de hoogte te brengen. U moet dan duidelijk aangeven hoe jullie pensioenverdeling vastgelegd is.

Voor het geval dat

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen denken dat pensioen en scheiding niets met elkaar van doen hebben. Zoals u kunt zien is dat wel zo. Wanneer u er van tevoren over nadenkt en uw keuzes vastlegt weet u dat het echtscheidingsproces iets minder vervelend zal verlopen. Gewoon, voor het geval dát.