We hebben het in een eerder blog al wel eens gezegd – zonder een testament kunnen uw nabestaanden na uw overlijden voor vervelende verrassingen komen te staan. Om dit soort situaties te voorkomen is het verstandig een testament op te laten stellen. Hoe u dat doet, en bij wie, leest u in dit blog. 

Wettelijke bepalingen zonder testament

Zonder testament is het wettelijk vastgelegd wie uw erfgenamen zijn. Dat zijn in eerste instantie uw huwelijkspartner en kinderen. (Let op – een samenlevingscontract is niet voldoende om uw partner te erkennen als uw erfgenaam!) Daarna volgen ouders en broers en zussen.

Wanneer u in deze rangorde veranderingen wilt aanbrengen is het verstandig om contact met uw notaris op te nemen. Deze kan voor u uw wensen vastleggen in een testament. Denk bijvoorbeeld aan:

– Het onterven van kinderen of het uitsluiten van bepaalde familieleden
– Specifieke erfgenamen benoemen
– Geld doneren aan een goed doel
– Waardevolle spullen aan specifieke personen doen toekomen (legaat)

Wilt u alleen laatstgenoemde punt vastleggen, dan kan dat in een codicil. Hiervoor heeft u geen notaris nodig.

Eisen en wensen

De enige eisen die gelden voor het opstellen van een testament zijn dat u 16 jaar of ouder bent, en dat u bij zinnen bent en zodoende begrijpt wat er gaande is. Wanneer dat laatste niet het geval is, bijvoorbeeld wanneer iemand op leeftijd niet meer wilsbekwaam is, kan de notaris u weigeren. In dat geval heeft u een VIA-verklaring nodig van een arts.

Op basis van uw wensen zal uw notaris u door het vastleggen van de diverse opties in een testament loodsen. Eenmaal opgesteld is een testament geldig totdat u het laat aanpassen, dus denk van tevoren goed na over wat u wilt vastleggen. Ook als uw persoonlijke situatie verandert kunt u naderhand uw testament laten wijzigen door uw notaris.

Uw testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. Dit register maakt het makkelijk voor uw nabestaanden om na te gaan of u een testament heeft laten opmaken en zo ja, bij welke notaris.

Executeur, bewindvoerder en voogd benoemen

Een executeur is degene die de uitvoering van het testament op zich neemt. U kunt er in uw testament voor kiezen om een executeur te benoemen: bijvoorbeeld een familielid, een kennis, maar ook uw notaris. Zij hebben het recht om dit te weigeren; daarnaast kunt ook meerdere executeurs benoemen.

Ook kunt u in uw testament een bewindvoerder en een voogd benoemen. Een bewindvoerder beheert het vermogen uit een erfenis tot een bepaalde leeftijd zodat minderjarige kinderen die niet meteen kunnen opmaken; een voogd benoemt u voor de opvoeding van de kinderen tot ze meerderjarig zijn.

Afspraak maken

Wanneer u graag een testament wilt laten opmaken, of wanneer u zich daarover wilt laten informeren, dan maakt u het beste een afspraak met uw notaris. Zo bent u ervan verzekerd dat u de tijd heeft om alle aspecten van het testament vast te laten leggen. Uw nalatenschap is immers iets dat goed geregeld moet zijn.