De meeste mensen die trouwen sluiten geen huwelijkse voorwaarden af. De vraag is of zij daar bewust voor kiezen of dat ze zich niet verdiept hebben in de fiscale gevolgen van een huwelijk.

Huwelijkse voorwaarden: maatwerk, of niet?

Van de mensen die wel huwelijkse voorwaarden opstellen blijkt dat een groot deel niet eens precies weet wát ze nu ondertekend hebben. Uit landelijk onderzoek blijkt namelijk dat 90% van de huwelijkse voorwaarden nagenoeg hetzelfde zijn!

Dat is best raar als je er goed over nadenkt. Huwelijkse voorwaarden vormen namelijk een contract waarin persoonlijke afspraken worden vastgelegd. En die zijn voor niemand precies hetzelfde! Een eerste gesprek hierover kan daarom zomaar een paar uur in beslag nemen.

Fiscale gevolgen

Huwelijkse voorwaarden hebben ook fiscale gevolgen. Dat is van belang bij een echtscheiding, maar vooral bij overlijden. Vaak worden de voorwaarden in het licht daarvan gewijzigd of opgeheven.

Reden daarvoor kan zijn dat er dan minder erfbelasting betaald hoeft te worden of dat de verzorging van de partner beter wordt vastgelegd. Dat zijn belangrijke zaken om tijdig aandacht aan te besteden.

Waar je rekening mee moet houden

Het mooiste aan huwelijkse voorwaarden is dat er een maatwerk contract van gemaakt wordt. U kunt bijvoorbeeld een andere regeling maken over wat er verrekend moet worden als u uit elkaar gaat zonder of met kinderen. Hieronder vindt u nog wat vragen die u uzelf zou moeten stellen om rekening mee te houden bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

  • Is er privévermogen en hoe houd je dat bij tijdens het huwelijk? Waar besteed je dat aan en moet dat dan bij het einde van het huwelijk worden terugbetaald?
  • Moet er familievermogen beschermd worden?
  • Als er een onderneming is, aan wie komt de waarde daarvan toe? Hoe zorg je dat de continuïteit van de onderneming geen gevaar loopt?
  • Moet er wel iets gedeeld worden bij einde van het huwelijk? Vaak heeft één van de twee partners diens carrière (gedeeltelijk) opgeofferd voor de zorg van het gezin. Waarom zou degene geen vermogen op moeten kunnen bouwen?
  • Wordt de verdeling anders naarmate het huwelijk korter of langer duurt?

Uw huwelijk, mijn huwelijk

Kortom, geen twee huwelijken zijn hetzelfde. Het is bij huwelijkse voorwaarden steeds een afweging tussen (i) eigen vermogen of gezamenlijk vermogen, (ii) de belangen van de partners ten opzichte van de kinderen en (iii) de belangen van de onderneming zoals continuïteit en personeel. Zijn uw huwelijkse voorwaarden vastgelegd? En zo ja, hoe?

 , ,