Veel mensen weten niet met wie ze contact moeten opnemen in een erfenis. Dat kan de erfenis zijn van een familielid, een klant, een schuldenaar of bijvoorbeeld van een huurder. Wie bel je dan?

De notaris natuurlijk!

Kort na een overlijden lopen erfgenamen risico. In de wet staat namelijk dat je een erfenis stilzwijgend kan aanvaarden door je als een erfgenaam te gedragen. Volgens de wet doe je dat door spullen van de nalatenschap te verkopen, bezwaren of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken. Het venijn zit in de staart.

Door zuivere aanvaarding kunnen schulden van de overledene ook worden verhaald op jouw eigen vermogen. Vroeger liep je al dat risico als je het familiefotoalbum meenam uit het sterfhuis. Zo bont zal het nu niet vlug meer zijn, maar denk eens aan bijvoorbeeld het leegruimen van de kamer in het verzorgingstehuis waar de overledene woonde (dat moet vaak al snel). Het kan dan gebeuren dat een aantal spullen onderling wordt verdeeld en dat andere spullen worden weggegooid of -gegeven. Zonder het door te hebben kan in die handelingen een aanvaarding verscholen zitten, namelijk als je daarmee spullen “aan het verhaal van schuldeisers onttrekt”. Indien de erfenis daarna negatief blijkt, ben je snel aansprakelijk met jouw eigen vermogen.

Met de beste bedoelingen kun je dus een hoop ellende over je heen halen na een overlijden. Lexperience, notarissen voor ondernemers en nalatenschappen, kan je informeren over deze gevolgen en over de mogelijkheden om je daartegen te beschermen.
Bijvoorbeeld dat je in beginsel drie maanden tijd hebt voor beraad. Of dat je de erfenis kan aanvaarden met het recht om de ‘plussen’ en de ‘minnen’ eerst uit te zoeken, of zelfs om die te verwerpen. En mogelijk kun je in de tussentijd al als executeur aan de slag. Bel dus voordat je naar het sterfhuis rijdt, eerst de notaris.

 , , , , , , , , , , , ,