Vaak zien we dat een erfenis uitdraait op een familieruzies. Laatst moesten enkele kinderen hun hele erfenis én eigen spaargeld aanspreken om andere kinderen (uit hetzelfde gezin) uit te betalen.

Langstlevende testament

Vader overleed in de jaren negentig, met achterlating van zijn vrouw en kinderen. Vader had een zogenaamd “langstlevende testament” zodat alle kinderen hun erfdeel pas uitbetaald zouden krijgen als hun moeder overleden zou zijn. Vader had ook vastgelegd dat het erfdeel van vader ieder jaar zou aangroeien met 6% rente, totdat ook moeder was overleden. Dat kan fiscaal gunstig uitpakken voor de kinderen. Maar soms kan dit ook mis gaan!

Op het moment dat moeder overleed, hadden de meeste kinderen haar erfenis zuiver aanvaard. Die kinderen zijn daardoor óók met hun eigen vermogen aansprakelijk voor aflossing van de schulden van hun moeder. Twee kinderen hadden de nalatenschap beneficiair aanvaard en waren daardoor slechts aansprakelijk tot hetgeen ze verkregen uit de erfenis van moeder.

Gevolg

Omdat er zoveel jaren zitten tussen het overlijden van de beide ouders, is door de renteclausule over alle jaren, het erfdeel van alle kinderen uit de erfenis van vader veel groter geworden.

Moeders erfenis was niet groot genoeg om die erfdelen uit vaders erfenis aan de kinderen te kunnen voldoen. Maar twee van haar kinderen beperken hun schade tot hun erfdeel van moeder. De andere kinderen moeten hun eigen spaarrekening aanwenden om deze schuld af te lossen (aan de andere twee kinderen dus!). Dus zelfs al lijken alle familieverhoudingen prima, voorkom problemen en aanvaard beneficiair, zodat je niet met je eigen vermogen schulden van de nalatenschap hoeft af te lossen.

Meer informatie over nalatenschappen inwinnen? Neem dan persoonlijk contact op.

 , , ,