2020 was het tweede jaar dat Lexperience actief was in de Kempen. Hoewel 2020 vanwege corona een bewogen jaar was hebben wij daar als notariskantoor relatief weinig van gemerkt – met weinig contactmomenten en uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen kon ons werk met kleine aanpassingen toch doorgaan. We gingen meer digitaal werken, wat ook een voorbode bleek voor 2021. Hoog tijd dus voor een terugblik én vooruitblik!

Voet aan de grond

“We merken dat Lexperience nu echt voet aan de grond begint te krijgen in de Kempen”, vertelt notaris Eric de Jong. “Na een jaar met enkele te verwachten opstartproblemen die komen kijken bij het betrekken van een nieuwe locatie heb ik nu wel het gevoel dat we dit jaar echt zijn geland. De naamsbekendheid van Lexperience neemt toe: ondernemers weten mijn collega Jan te vinden, terwijl mensen weten dat ze bij mij moeten zijn voor nalatenschappen.”

Voor Eric was 17 april van dit jaar ook een bijzondere dag. “Op die dag werd ik door verkozen tot voorzitter van NOVEX – de Nederlandse Organisatie voor Executeurs”, aldus Eric. “Het voelt eervol als men tijdens de algemene ledenvergadering instemt met jouw voorzitterschap.” Eric is voor 3 jaar voorzitter van NOVEX, dat naast beleidsvorming ook actief is op bestuurlijk vlak. Hij is nu ook docent bij bepaalde cursussen van NOVEX.

Nieuw bij Lexperience

Wat bijzonder was aan de ALV van NOVEX was dat deze geheel online plaatsvond – een voorbode voor veel andere activiteiten dit jaar. “Komend jaar zullen we bij Lexperience ook verregaande stappen gaan zetten op het gebied van digitalisering en automatisering”, gaat Eric verder. “Met nieuwe Europese wetgeving is het vanaf 2021 mogelijk om online een BV op te richten. Daar moeten wij ons systeem ook op inrichten. Tevens is dit een mooie kans om direct door te pakken.”

Ook offline is Lexperience aan het groeien. “We hebben ons team uitgebreid met twee nieuwe medewerkers”, vertelt Eric. “Rianne en Mylène zijn onlangs begonnen als gastvrouwen die werkzaam zijn als secretaresse en receptioniste. Zij zullen ons team ook ondersteunen met het voorbereiden en afwerken van dossiers.”

Doorgaan in 2021

“2020 voelt als het jaar dat we zijn gestegen naar kruishoogte”, concludeert Eric. “We willen die lijn in 2021 doortrekken. We zijn niet zo zeer bezig met het stellen van doelen. Wij blijven doen waar we goed in zijn, maar wel met kwaliteit boven kwantiteit. We merken dat mensen ons steeds beter weten te vinden en houden er dan ook rekening mee dat 2021 meer groei met zich meebrengt.”

 , , , , , , ,