Volgens de wettelijke verdeling zijn de langstlevende echtgenoot en de kinderen samen erfgenaam. Alle bezittingen (en schulden) gaan naar de langstlevende. De kinderen houden hun deel tegoed. Zij kunnen hun erfdeel vorderen wanneer de langstlevende overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering terecht komt. We krijgen wel eens de vraag waarom het nodig is om een testament op te laten stellen. Als u getrouwd bent en kinderen heeft is alles toch geregeld volgens de wettelijke verdeling?

Bespaar op erfbelasting

Bij het ontvangen van een erfenis krijg je ook te maken met erfbelasting. In een testament kun je extra bepalingen op laten nemen om erfbelasting te beperken of om het moment waarop je moet gaan betalen beter te controleren.

Uitsluitingsclausule of privéclausule

Met deze clausule kun je ervoor zorgen dat de schoonzoon – of dochter niet over jouw vermogen kunnen beschikken. Wanneer je dit niet doet zal je kind bij een scheiding mogelijk de erfenis met je schoonkind(eren) moeten delen.

Bedrijf of onderneming

Wanneer je een bedrijf hebt, of aandelen in een BV, is het verstandig hierover een regeling op te nemen in je testament. Wanneer je dit niet doet gaat jouw bedrijf – of aandeel – bij overlijden naar je echtgenoot.

Wijzigen van erfgenamen

Volgens de wettelijke verdeling zijn de langstlevende en de kinderen samen gelijkwaardig erfgenaam. Wanneer je dit om welke reden dan ook wilt veranderen zul je dat in een testament moeten doen, bijvoorbeeld om later erfbelasting te besparen.

Wanneer krijgen mijn kinderen hun erfdeel?

In principe is dat bij overlijden, faillissement of schuldsanering van de langstlevende ouder. In een testament kun je ook andere momenten vastleggen, zoals wanneer er sprake is van hertrouwen, van een opname (van de langstlevende) in een zorginstelling of andere financiële situaties waarin de langstlevende zich kan bevinden (bijstand, curatele, onderbewindstelling).

Nalaten aan anderen

Wilt u ook iets nalaten aan goede doelen, pleegkinderen of petekinderen? Dan heeft u daarvoor ook een testament nodig.

Voogdij van de kinderen

In een testament kun je vastleggen wie de voogd van jouw kinderen wordt in geval van jouw overlijden.

Bevoegdheden langstlevende

Vanuit de wettelijke verdeling is de langstlevende ouder enig eigenaar van alle bezittingen en schulden. Wanneer de langstlevende de verdeling met de kinderen wil veranderen kan hij of zij de wettelijke verdeling ongedaan maken. In een testament kan dan een andere verdeling gemaakt worden.

Specifieke bedragen nalaten

Wanneer je iemand een bepaald bedrag of specifieke goederen wilt nalaten kun je daarvoor in je testament een zogenaamd legaat op laten nemen.

Iets nalaten buiten geregistreerd partnerschap

Wanneer je samenwoont zonder geregistreerd partnerschap heb je een testament nodig om je partner iets na te kunnen laten.

Hoe is uw nalatenschap geregeld?

U ziet dat het in veel gevallen tocht loont om een testament op te laten stellen. Veel dingen lijken misschien vanzelfsprekend maar zijn dat niet. Daarom kunt u deze zaken in een testament vastleggen. Want u wilt immers dat alles goed geregeld is.

 , , , ,