Bij trouwen zijn huwelijkse voorwaarden nog steeds van belang

Als mensen trouwen, dan geldt tegenwoordig niet meer een algehele gemeenschap van goederen maar een beperkte gemeenschap van goederen. Alleen de goederen en schulden voor het huwelijk al gemeenschappelijk waren of die ontstaan tijdens het huwelijk, zijn nog gemeenschappelijk.  Vermogen en schulden die men voor het huwelijk al had, schenkingen en erfenissen blijven tegenwoordig behoren tot het eigen vermogen van een echtgenoot. Bij een onverhoopte echtscheiding hoeven die in beginsel dan ook niet te worden verdeeld.

Het begint tegenwoordig meer dan vroeger dus met een goede boekhouding op het moment dat je elkaar het “ja-woord” geeft. Wie doet dat?
Als er tijdens het huwelijk goederen worden verkocht die privé zijn, moet de opbrengst daarvan ook goed geadministreerd worden. Wie doet dat?
Bij nieuwe aankopen moet steeds in kaart gebracht worden welk deel van de koopprijs wordt voldaan uit eigen vermogen en welk deel uit gezamenlijk vermogen. Wie doet dat?

Als er geen goede boekhouding is en je kunt niet bewijzen wie alles voldaan heeft, dan geldt dat de goederen alsnog gezamenlijk zijn. De vraag is of dat de bedoeling van de echtgenoten is. En wat als de ene echtgenoten alle geldstromen wel kan bewijzen en de ander niet? De “beste boekhouder” gaat er dan waarschijnlijk met de buit vandoor.

In grote lijnen is het nieuwe systeem zo slecht nog niet. Bedenk wel dat het van belang kan zijn om vooraf alle gevolgen goed in kaart te brengen. Met name voor ondernemers blijft het zinvol om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Laat je daar vrijblijvend eens over informeren.

 

 

 , , , , , , , , , , ,