Een vader had zijn dochter pinpas en –code gegeven om voor hem financiële zaken te regelen.
Na het overlijden van vader bleek dat de dochter in bijna twee jaar ruim € 40.000,00 had onttrokken aan de bankrekening van vader. Toen eiste de broer de helft van dat bedrag op.
De dochter beweerde echter dat het schenkingen waren, maar dat kon ze niet bewijzen. Normaal gesproken kan worden aangenomen dat vader zijn bankrekening zal hebben gecontroleerd. In dit geval was vader echter slechtziend, vrijwel blind. Hij kon de bankafschriften niet lezen. Aannemelijk is misschien ook nog wel dat vader ermee heeft ingestemd dat de dochter wel eens iets voor zichzelf kocht. Maar dat hij ermee heeft ingestemd dat een bedrag hoger dan zijn AOW werd opgenomen vond de rechter niet aannemelijk. Hij veroordeelde de dochter dan ook om de helft van het gepinde bedrag aan de broer te betalen.

Wilt u nou ook dat financiële zaken door een ander worden geregeld? Denk dan eens aan een levenstestament. De specialisten van Lexperience kunnen u duidelijk informeren wat daarbij van belang is en wat u het beste kan regelen.